+90 256 612 39 39
TürkçeEnglishDeutsch

Consultancy

MARS REAL ESTATE INVESTMENT,

as well as shopping centers, housing projects, office buildings, industrial facilities, logistics facilities, hotels and feasibility for all property types, the highest and most efficient use studies, it offers market research and valuation services.
Uzmanlığımız ve tecrübemiz müşterilerimizin özel ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve işletmelerin ve mülklerin ihtiyaçlarına odaklı çözümlerin üretilmesini temin etmektedir. Raporlarımız, analizlerimiz ve tahminlerimiz karar alma süreçleri için vazgeçilmez olurken, gayrimenkul stratejilerine değer ekler.

In particular, we serve project developers, are benefiting from our consultancy services in the decision making process. Our counseling department, retail, logistics, offers reporting services in all areas of the hotel as the property of all kinds of second-hand housing project. Our report represents the highest level of quality you can find in the international market.

Our consulting services include but are not limited to, the following topics are covered;

Değerleme

Cost, next to the prepared valuation services to your needs using the Sales Comparison and Income Capitalization approach serves their private valuation report.
MARS Real Estate Investment Consultancy Unit as our valuation services we provide:
Valuation (Appraisal)
The valuation of your property is made using four main methods applied in modern valuation studies all over the world:

1. Cost Approach
This approach is usually not much buying and selling in the market factories, hotels, resorts, office buildings and so on. As it used for real estate. A prospective buyer, the replacement cost for a particular property is accessible by road from the assumption that more pay a price.

2. Peer / Comparison Approach
In the precedent method to be valued in real estate recently sold similar / rented property sales / rental price is determined appropriate comparison criteria and the property value of the necessary corrective actions.

3. Income Reduction (Capitalization) Approach
Property income to be provided in the future can be determined case, the income capitalization method is used as a valuation method.

4. Development Approach
Usually this method is used for the determination of land value, use the highest income will be developed on the land, it is the most important tool motion assumption in the determination of land value.
Geçmiş Değer Tahmini
One property is a study to estimate the value in the past a certain date. It can be used for legal purposes.

MARS REAL ESTATE INVESTMENT we applied for valuation reports we have prepared for you Wondering Consultancy Unit of the valuation process?

Masaüstü Değerleme

It is mainly the large number of properties including portfolio valuation, or used in situations where time is very limited. The appraiser, the property to be valued and to physically see the processes related to the valuation office desktop research is the appraisal method Using the assumptions made on the basis of the existing data base and enhanced market experience.

Portföy Değerlemesi

All property values ​​in a company's portfolio, selecting the most appropriate method of valuation is determined separately and thus reached a total portfolio value.

Gayrimenkul Pazar Araştırması

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Departmanı, Uzun Yıllardır başlattığı bilgisayar kontrollü veri tabanı projesiyle yaklaşık 20.000 adet mülkün kaydedilmiş olduğu bir veritabanı bulunmaktadır Yatırımınıza karar vermeden önce piyasa verilerini size aktarır. Yapılan piyasa araştırması sonrasında yatırımcı firmaya en uygun yaklaşımı önerip, yatırımcıya ne zaman, nerede en uygun yatırımı yapacağını bildirir.
And learn about the world's market data before making a decision regardless of whether the project anywhere in Turkey, is the primary factor in the delivery of the most profitable and a healthy investment decisions.

In addition, after a market research firm in particular regions of the investor and the investor to propose the most appropriate approach, when, where to make the most appropriate investment notify the duties of MARS REAL ESTATE INVESTMENT.

It is important to have knowledge of markets profitable and sustainable projects to get the decision. If you want to invest in a real estate project, you can get counseling from the MARS Real Estate Investment Advisory Department for more information about the market.

Bölge Raporu

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık ekibi, Bölge Raporu ile gayrimenkul yatırımcılarını ilgilendikleri bölgeler ile ilgili bilgilendiriyor. İlgilendiğiniz bölge ile ilgili ekonomik, sosyal ve fiziksel makro ve mikro analizler yaparak, bölgedeki fırsatları ve tehditleri görmenizde yardımcı olmaya çalışıyor. İlgilendiğiniz bölgenin ticari hinterlandı, lojistik olanaklar, istihdam alanları, öne çıkan sektörler, sosyal yapı, demografik analiz gibi pek çok detaylı bilgi, bölge raporlarında bir arada sunuluyor.

Yer Seçimi Analizi

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Departmanı olarak yer seçimi analizi (site selection) sunduğumuz hizmet çözümleri arasında yer almaktadır. Yer seçimi analizi ile lokasyonu belirli olmayan projelerin doğru ve etkin lokasyonda konumlanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında saha ziyaretleri yapılarak proje için en uygun olabilecek araziler incelenmektedir.

Bu çalışma kapsamında yer seçimine konu olan mülklerin kamu ya da özel mülkiyet olma durumları dikkate alınarak; bölgesel gelişim, imar durumu, şekil-büyüklük, ulaşım, altyapı olanakları, bölgedeki projeler, mevcut arsalar, deprem durumu, SWOT analizi, vergi avantajları ve teşvikler ve maliyetleri dikkate alınarak karşılaştırma matrisleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan matrislerin finansal olarak uygulanabilirliği fizibilite hesapları ile desteklenmektedir.

Stratejik Planlama

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Birimi, gayrimenkullerin uzun vadede sürdürülebilir olması için stratejik planlama hizmeti vermektedir. Gayrimenkullerin sürdürülebilir olması için, teknik ve tasarım ile ilgili konuların en baştan hatta arsa alımından önce düşünülmesi gerekmektedir.

Stratejik Planlama çalışmasında, mevcut ya da proje halinde bulunan mülk ile ilgili bölge ölçeğinde değerlendirme yapılır, hedef kitlenin ihtiyaçları ve eğilimler analiz edilir. Ayrıca MARS GAYRİMENKUL YATIRIM’IN pazarlama ve yönetim konusundaki uzmanlığından da faydalanarak, yatırımcı/geliştiriciye daha başarılı gayrimenkul projesi ortaya çıkarması için arsa alımından, projenin tamamlanması ve hatta yönetimi konularını kapsayan stratejik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gayrimenkul Piyasa Tahminleri

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Hizmetleri mevcut gayrimenkul pazarı hakkında en güncel verileri bilginize sunmaktadır. Ayrıca geçmiş yıllardan bu yana değişen ekonomik şartlar ve MARS GAYRİMENKUL YATIRIM geniş veritabanı bilgisi ve deneyimlerine dayalı olarak geleceğe yönelik tahminler de yapmaktadır. Geleceğe yönelik tahminler yapılırken TUIK, IMF, European Commission, ICSC gibi kuruluşların en güncel ülke büyüme hızı, kişi başına düşen milli gelir, tüketici harcama eğilimleri ve faiz oranlarındaki değişimler, projeksiyonları, vb. verileri dikkate alınmaktadır. Verilerin geçmiş yıllarda birbirleri ile korelasyonuna bakılarak gelecek yıllar için projeksiyon yapılmaktadır. Elde edilen veriler istatistikî grafikler ve tablolar ile açıklanmaktadır.

Ofis piyasası için yapılan tahminler

MARS REAL ESTATE INVESTMENT database office market data is updated daily and future office stock exchange, the vacancy rate of exchange, absorption (take-up) rate of return (yield) and estimated on the average rental values.

Perakende piyasası için yapılan tahminler

Shopping center number, leasable area (GLA) projection, per 1,000 leasable area (GLA) projections, estimates and yield estimates the average rental values.

Konut piyasası için yapılan tahminler

Construction and housing development projects with potential considering the case in the region where the projects, the number of housing projections, changes in supply and demand projections, unit sales price projections are made.

Sanayi piyasası için yapılan tahminler

The estimated average rents, land prices change, yield estimates are made.

Otel piyasası için yapılan tahminler

considering potential projects with construction and hotel development in the area where the case of projects, hotel construction area projection, changes in hotel room rates, yield estimates can be given.

Kentsel Dönüşüm

Üst gelir gruplarının kent çeperlerindeki (banliyölerdeki) yerleşim yerlerinin kalabalıklaşması, artan trafik sorunları ve maliyet sebebiyle yeniden kent merkezlerine yöneldiği son günlerde, kent içinde kalan arazilerin ve mülklerin değerlerinde spekülatif bir artış görülmektedir. Bununla birlikte kentsel dönüşüm projeleri daha sık gündeme gelmekte, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerler yatırımcılar açısından da daha çekici hale gelmektedir. İşte bu sebeple MARS GAYRİMENKUL YATIRIM, kentsel dönüşüm konusunda ihtisas yapmış personeli ile, kentsel dönüşüm, spekülatif gayrimenkul değerleri, ve kentsel alanlardaki yeni trendlerle ilgili size danışmanlık hizmeti vermektedir