+90 256 612 39 39
TürkçeEnglishDeutsch

Danışmanlık

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM,

Konut projelerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, sanayi tesisleri, lojistik tesisleri, oteller ve tüm mülk çeşitleri için fizibilite, en yüksek ve en verimli kullanım çalışmaları, pazar araştırmaları ve ekspertiz hizmetleri sunmaktadır.
Uzmanlığımız ve tecrübemiz müşterilerimizin özel ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve işletmelerin ve mülklerin ihtiyaçlarına odaklı çözümlerin üretilmesini temin etmektedir. Raporlarımız, analizlerimiz ve tahminlerimiz karar alma süreçleri için vazgeçilmez olurken, gayrimenkul stratejilerine değer ekler.

Özellikle, hizmet verdiğimiz proje geliştiriciler, karar alma süreçlerinde danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmaktadırlar. Danışmanlık departmanımız, perakendeden lojistiğe, ikinci el konut projelerinden otellere kadar her çeşit gayrimenkulün her alanında raporlama hizmeti sunmaktadır. Raporlarımız, uluslararası pazarlarda bulabileceğiniz en yüksek düzeydeki kaliteyi temsil etmektedir.

Danışmanlık hizmetlerimiz, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte, aşağıdaki konuları kapsar;

Değerleme

Maliyet, Emsal Karşılaştırma ve Gelir İndirgeme yaklaşımları kullanılarak hazırlanan Değerleme hizmetinin yanında ihtiyaçlarınıza özel değerleme raporlarıyla da hizmet vermektedir.
MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Birimi olarak sağladığımız değerleme hizmetlerimiz:
Değerleme (Ekspertiz)
Tüm dünyada modern değerleme çalışmalarında uygulanan dört ana metod kullanılarak gayrimenkulünüzün değerlemesi yapılır:

1. Maliyet Yaklaşımı
Bu yaklaşım, genellikle piyasada alım satımı pek olmayan fabrika, otel, tatil köyleri, iş hanı vb. gibi gayrimenkuller için kullanılır. Muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden daha fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

2. Emsal/Karşılaştırma Yaklaşımı
Emsal metodunda ise değerlenecek gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış/kiralanmış olan gayrimenkullerin satış/kiralama fiyatları uygun karşılaştırma kriterleri ve gerekli düzeltme işlemleri yapılarak gayrimenkulün değeri tespit edilir.

3. Gelir İndirgeme (Kapitalizasyonu) Yaklaşımı
Gayrimenkulun gelecekte sağlayacağı gelirler, tespit edilebilir durumda ise, değerleme yöntemi olarak gelir kapitalizasyonu yöntemi kullanılır.

4. Geliştirme Yaklaşımı
Genellikle arsa değerinin saptanmasında kullanılan bu yöntemde, arsanın üzerine geliştirilecek en yüksek gelir getirici kullanımın, arsa değerinin tespitinde en önemli araç olacağı varsayımından hareket edilir.
Geçmiş Değer Tahmini
Bir gayrimenkulün geçmişte belirli bir tarihteki değerini tahmin etmek için yapılan bir çalışmadır. Hukuki amaçlarla kullanılabilir.

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Birimi olarak hazırladığımız değerleme raporları için uyguladığımız değerleme sürecini merak mı ediyorsunuz?

Masaüstü Değerleme

Çoğunlukla çok fazla sayıda mülk içeren portföy değerlemelerinde ya da zamanın çok kısıtlı olduğu durumlarda kullanılır. Değerleme uzmanının, değerlenecek gayrimenkulü fiziksel olarak göremediği ve değerleme ile ilgili işlemleri ofiste masaüstü araştırmalar, mevcut veri tabanları ve gelişmiş pazar tecrübesine dayanarak yaptığı varsayımları kullanarak yapılan değer tahmini yöntemidir.

Portföy Değerlemesi

Bir şirketin portföyündeki tüm gayrimenkullerin değerleri, değerleme yöntemlerinden en uygunu seçilerek ayrı ayrı tespit edilir ve böylelikle toplam portföy değerine ulaşılır.

Gayrimenkul Pazar Araştırması

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Departmanı, Uzun Yıllardır başlattığı bilgisayar kontrollü veri tabanı projesiyle yaklaşık 20.000 adet mülkün kaydedilmiş olduğu bir veritabanı bulunmaktadır Yatırımınıza karar vermeden önce piyasa verilerini size aktarır. Yapılan piyasa araştırması sonrasında yatırımcı firmaya en uygun yaklaşımı önerip, yatırımcıya ne zaman, nerede en uygun yatırımı yapacağını bildirir.
Dünya’nın ve Türkiye’nin neresinde olursa olsun proje kararını vermeden önce piyasa verilerini öğrenmek, en karlı ve en sağlıklı yatırım kararının verilmesinde birincil unsurdur.

Buna ilaveten, özellikli bölgelerde yapılan piyasa araştırması sonrasında yatırımcı firmaya en uygun yaklaşımı önermek ve yatırımcıya, ne zaman, nerede en uygun yatırımı yapacağını bildirmek MARS GAYRİMENKUL YATIRIM’IN görevlerindendir.

Karlı ve sürdürülebilir proje kararları almak için pazar bilgisine sahip olmak önemlidir. Eğer bir gayrimenkul projesine yatırım yapmak istiyorsanız, pazar hakkında daha fazla bilgi almak için MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Departmanı’ndan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bölge Raporu

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık ekibi, Bölge Raporu ile gayrimenkul yatırımcılarını ilgilendikleri bölgeler ile ilgili bilgilendiriyor. İlgilendiğiniz bölge ile ilgili ekonomik, sosyal ve fiziksel makro ve mikro analizler yaparak, bölgedeki fırsatları ve tehditleri görmenizde yardımcı olmaya çalışıyor. İlgilendiğiniz bölgenin ticari hinterlandı, lojistik olanaklar, istihdam alanları, öne çıkan sektörler, sosyal yapı, demografik analiz gibi pek çok detaylı bilgi, bölge raporlarında bir arada sunuluyor.

Yer Seçimi Analizi

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Departmanı olarak yer seçimi analizi (site selection) sunduğumuz hizmet çözümleri arasında yer almaktadır. Yer seçimi analizi ile lokasyonu belirli olmayan projelerin doğru ve etkin lokasyonda konumlanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında saha ziyaretleri yapılarak proje için en uygun olabilecek araziler incelenmektedir.

Bu çalışma kapsamında yer seçimine konu olan mülklerin kamu ya da özel mülkiyet olma durumları dikkate alınarak; bölgesel gelişim, imar durumu, şekil-büyüklük, ulaşım, altyapı olanakları, bölgedeki projeler, mevcut arsalar, deprem durumu, SWOT analizi, vergi avantajları ve teşvikler ve maliyetleri dikkate alınarak karşılaştırma matrisleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan matrislerin finansal olarak uygulanabilirliği fizibilite hesapları ile desteklenmektedir.

Stratejik Planlama

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Birimi, gayrimenkullerin uzun vadede sürdürülebilir olması için stratejik planlama hizmeti vermektedir. Gayrimenkullerin sürdürülebilir olması için, teknik ve tasarım ile ilgili konuların en baştan hatta arsa alımından önce düşünülmesi gerekmektedir.

Stratejik Planlama çalışmasında, mevcut ya da proje halinde bulunan mülk ile ilgili bölge ölçeğinde değerlendirme yapılır, hedef kitlenin ihtiyaçları ve eğilimler analiz edilir. Ayrıca MARS GAYRİMENKUL YATIRIM’IN pazarlama ve yönetim konusundaki uzmanlığından da faydalanarak, yatırımcı/geliştiriciye daha başarılı gayrimenkul projesi ortaya çıkarması için arsa alımından, projenin tamamlanması ve hatta yönetimi konularını kapsayan stratejik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gayrimenkul Piyasa Tahminleri

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM Danışmanlık Hizmetleri mevcut gayrimenkul pazarı hakkında en güncel verileri bilginize sunmaktadır. Ayrıca geçmiş yıllardan bu yana değişen ekonomik şartlar ve MARS GAYRİMENKUL YATIRIM geniş veritabanı bilgisi ve deneyimlerine dayalı olarak geleceğe yönelik tahminler de yapmaktadır. Geleceğe yönelik tahminler yapılırken TUIK, IMF, European Commission, ICSC gibi kuruluşların en güncel ülke büyüme hızı, kişi başına düşen milli gelir, tüketici harcama eğilimleri ve faiz oranlarındaki değişimler, projeksiyonları, vb. verileri dikkate alınmaktadır. Verilerin geçmiş yıllarda birbirleri ile korelasyonuna bakılarak gelecek yıllar için projeksiyon yapılmaktadır. Elde edilen veriler istatistikî grafikler ve tablolar ile açıklanmaktadır.

Ofis piyasası için yapılan tahminler

MARS GAYRİMENKUL YATIRIM veritabanı ofis piyasası verileri günlük olarak güncellenmekte ve geleceğe yönelik ofis stok değişimi, boşluk oranı değişimi, emilim (take-up) oranı, getiri (yield) ve ortalama kira değerleri tahminleri yapılmaktadır.

Perakende piyasası için yapılan tahminler

Alışveriş merkezi sayıları, kiralanabilir alan (GLA) projeksiyonu, 1.000 kişiye düşen kiralanabilir alan (GLA) projeksiyonu, yield tahminleri ve ortalama kira değerleri tahmini yapılmaktadır.

Konut piyasası için yapılan tahminler

İnşaat ve proje halindeki konut gelişimleri ile projenin bulunduğu bölgedeki potansiyeller dikkate alınarak, konut sayısı projeksiyonu, arz ve talep değişimi projeksiyonu, birim satış değeri projeksiyonu yapılmaktadır.

Sanayi piyasası için yapılan tahminler

Ortalama kira rayiçleri tahmini, arazi fiyatları değişimi, yield tahminleri yapılmaktadır.

Otel piyasası için yapılan tahminler

İnşaat ve proje halindeki otel gelişimleri ile projenin bulunduğu bölgedeki potansiyeller dikkate alınarak, otel inşaat alan projeksiyonu, otel oda fiyatlarındaki değişim, yield tahminleri verilebilmektedir.

Kentsel Dönüşüm

Üst gelir gruplarının kent çeperlerindeki (banliyölerdeki) yerleşim yerlerinin kalabalıklaşması, artan trafik sorunları ve maliyet sebebiyle yeniden kent merkezlerine yöneldiği son günlerde, kent içinde kalan arazilerin ve mülklerin değerlerinde spekülatif bir artış görülmektedir. Bununla birlikte kentsel dönüşüm projeleri daha sık gündeme gelmekte, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerler yatırımcılar açısından da daha çekici hale gelmektedir. İşte bu sebeple MARS GAYRİMENKUL YATIRIM, kentsel dönüşüm konusunda ihtisas yapmış personeli ile, kentsel dönüşüm, spekülatif gayrimenkul değerleri, ve kentsel alanlardaki yeni trendlerle ilgili size danışmanlık hizmeti vermektedir

Copyright by © Mars Gayrimenkul 2015 / Designed by Ada Dizayn